Aşağıdaki formu doldurarak kesin kayıt yaptırabilirsiniz.​

Kesin Kayıt
×

Madde 1 – Taraflar

İşbu numaralı sözleşme, Emin LLC (Firma) ile (Müşteri) arasında dijital ortamda düzenlenmiştir.

 1. Firmanın bilgileri:
  1. Tam Adı: Emin LLC
  2. Adresi: 30 N Gould St. Suite N, Sheridan Wyoming, 82801 USA
  3. Telefon Numarası: +1 307 269 0 222
  4. E-Posta Adresi: info@emin.llc
  5. Şirket Kayıt Numarası: 2022-001176222

 2. Müşterinin bilgileri:
  1. Tam Adı:
  2. Telefon Numarası:
  3. E-Posta Adresi:
  4. Açık Adresi:
  5. IP Adresi: 3.236.143.154
  6. Pasaport No: 
  7. Pasaport Fotoğrafı:

   Vip Hac Umre Turları Organizasyonlar

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu; Firma’nın Müşteri’ye yönelik hizmetleri ve kapsamını sunmak, tarafların birbirlerine karşı olan hak-sorumluluklarını belirlemek ve diğer tüm hususları açıklamaktır.

Madde 3 – Seyahat Planlaması

Seyahat tarihi; gidiş uçuşu tarihinde yönlü ve dönüş uçuşu tarihinde yönlü olmak üzere bu iki tarihi ve arasını kapsamaktadır.

Madde 4 – Firma’nın Sağlayacağı Hizmetler ve Kapsamı

Firma’nın müşteriye sunacağı hizmetler ve karşılayacağı masraflar şunlardır:

 1. Vize işlemleri için danışmanlık, evrak hazırlama ve başvuru sürecinin takibi.
 2. Seyahat için belirlenen tarih ve yönlerde, gidiş-dönüş uçak biletlerinin rezervasyonu.
 3. Suudi Arabistan’da gidiş ve dönüş tarihlerinde havaalanı-otel transferlerinin organizasyonu.
 4. Seyahat süresince; kişilik odada paylaşımlı konaklama. (Örneğin 4 kişilik odada paylaşımlı konaklama demek, 4 kişilik 4 yataklı odayı 3 farklı kişiyle daha ortak kullanmak demektir. Sadece 1 kişilik odalar özel odadır ve Müşteri yalnız başına kalabilir.)
 5. Otelde kahvaltı ve akşam yemeklerinin temini.
 6. Suudi Arabistan’daki kültürel ve doğal güzelliklerin ziyaretine yönelik öneri ve bilgilendirme.
 7. Seyahat süresince genel danışmanlık ve rehberlik.


Madde 5 – Hizmetlerin Kapsamı Dışında Kalanlar

İşbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin dışında kalan konular ve masraflar şunlardır:

 1. Türkiye içerisinde havaalanına ulaşım ve transferler.
 2. Seyahat sigortası ve sağlık hizmetleri vb. ekstra sigorta ve harcamalar.
 3. Ekstra gündelik kişisel harcamalar (market, telefon, vb.).
 4. Sözleşme haricinde talep edilen ekstra turlar, etkinlikler, hizmetler, ürünler vb.
 5. Havaalanındaki yurtdışı çıkış pulu, ekstra bagaj ve benzeri ekstra ücretler.
 6. Otelde ve uçuşlarda değişiklik veya iptal talepleri ile fazladan hizmet, oda, yatak, vb. talepler.


Madde 6 – Vize Başvurusu ve Süreci

Vize onayı konsolosluklar tarafından verilmektedir ve düşük bir ihtimal de olsa vize başvurusu reddedilebilir. Bu durumda Müşteri'nin Firma'ya karşı herhangi bir talep veya dava hakkı yoktur. Yalnızca vize başvuru ücreti (₺) alınır, geri kalan tutar iade edilir.

Madde 7 – Müşteri’nin Sorumlulukları

 1. Müşteri, seyahat öncesinde pasaport, fotoğraf vb. istenen belgeleri Firma’ya teslim etmelidir.
 2. Müşteri; uçuş yeri, saatleri ve güzergahlarındaki değişikliklerle ilgili olarak ve de seyahat süresince Firma tarafından sağlanan bilgileri dikkate alarak hareket etmelidir.
 3. Müşteri, seyahat süresi boyunca yerel yasalara ve düzenlemelere uyum sağlamalı ve sorumlu davranmalıdır. Yerel halkın kültür ve adetlerine saygılı ve duyarlı olmalıdır.
 4. Müşteri, sağlık durumunun iyi ve bütün seyahate uygun olduğundan emin olmalıdır.

Madde 8 – Firma’nın Sorumlulukları

 1. Firma, işbu sözleşme kapsamındaki tüm hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

Madde 9 – Havayolu Firması ve Uçuşlar ile İlgili Sorumluluklar

 1. Havayolu Firması’nın uçuşlarda yapabileceği gün-saat değişikliği veya uçuş iptallerinden dolayı oluşabilecek ekstra masrafların (yiyecek, içecek, konaklama vb.) karşılanması ilgili resmi düzenlemeler ve yönetmelikler çerçevesinde Havayolu Firması’na aittir. Firma’nın bu olağanüstü hallerde bir etkisi ve sorumluğu bulunmamaktadır.
 2. Firma, bu konuda elindeki imkanlar doğrultusunda destek ve danışmanlık verebilir.
 3. Müşteri, bu sebeplerle sözleşmenin feshini, iptalini veya ödemelerin iadesini isteyemez.

Madde 10 – Hizmet Bedeli

Hizmet Bedeli, toplam ₺’dır.

Madde 11 – Ödeme ve İptal Koşulları

 1. Müşteri; hizmet bedelinin %50'sini ön ödeme olarak, kalan %50'lik tutarı da en geç seyahat başlangıç tarihinden 7 gün önce olacak şekilde Firma’ya ödeyecektir.
 2. Müşteri’nin herhangi bir sebepten ötürü seyahati-hizmeti iptal etmek istemesi durumunda iptal işlemi sağlanacak, fakat herhangi bir tutarda iade sağlanmayacaktır.
 3. Firmanın TL hesap bilgileri şunlardır:
  1. Alıcı: Emin LLC
  2. IBAN: TR91 0010 3000 0000 0050 3410 10

Madde 12 – Uyuşmazlık ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Madde 13 – Sözleşmenin Süresi ve Feshi

İşbu sözleşme, müşteriye tarihinde dijital olarak müşterinin onayına sunulmuş ve onay vermesi ile yürürlüğe girecek olup, seyahat süresinin bitimiyle birlikte kendiliğinden sona erecektir. Taraflar, karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi değiştirebilir veya feshedebilirler. Değişiklik veya fesih, yazılı şekilde ve tarafların imzalarıyla gerçekleşmelidir.

Madde 14 – Diğer Hususlar

İşbu sözleşme ile ilgili olarak belirtilmemiş olan hususlar, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında, taraflar arasındaki ilişkilerde veya uyuşmazlık halinde, Türk hukuku uygulanacaktır.

Madde 15 – Sözleşmenin İmzası ve Tarih

İşbu sözleşme, dijital ortamda tek nüsha olarak otomatik düzenlenmiş ve tüm bilgiler müşteri tarafından girilmiş olup, taraflarca okunarak kabul edildiğini belirten onaylarıyla birlikte, onay tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Taraflar, sözleşme hükümlerine ve yasal yükümlülüklerine uyacaklarını ve sözleşme hükümlerini eksiksiz ve zamanında yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Firma

Yetkili Adı: Emin ILHAN

Tarih:

Onay: 

Müşteri

Müşteri Adı: 

Tarih:

Onay:

 

Formu doldurun, size ulaşıp detaylı bilgi verelim.